Tarihçe

1938 – Divriği Demir Madeni ETİBANK tarafından işletilmeye başlandı

Türkiye’nin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere 14 Haziran 1935 tarihinde Etibank kuruldu. Etibank, bu amaçla sanayinin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel ham maddeleri ve enerjiyi üretecek, ayrıca bu işlerin yapılması için gerekli sermayeyi toplamak için bankacılık faaliyetleri gösterecekti. Etibank’ın bu fonksiyonlarından demir madenciliği ve demir çelik üretimi ilk kez 1938 yılında Divriği demir madenlerinin çıkarılması ile hayata geçti. Demir madenciliği 1955’te Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’ne; kömür madenciliği 1957’de Türkiye Kömür İşletmeleri’ne; elektrik üretim ve iletim tesisleri ise 1970’te Türkiye Elektrik Kurumu’na devredilmiştir.

1955 – Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri kuruldu

3 Nisan 1937’de temeli atılarak kurulan Türkiye Demir Çelik İşletmeleri 13.05.1955 tarihine kadar Sümerbank’a bağlı “Demir Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü” adı altında çalışmıştır.

Demir Çelik Fabrikası İşletmesi’nin muhtelif ünitelerinin ilavesi ile genişletilmesi üzerine Müessese, Sümerbank’tan ayrılarak 13.05.1955 tarih ve 6559 sayılı kanunla bağımsız bir KİT durumuna gelmiş ve “Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adını almıştır. 21.06.1955 tarihinde Etibank’ın bir müessesesi olan Divriği Demir Madenlerini de bünyesine alan müessese, bünyesinde deneyimli montaj elemanları yetiştirerek Türkiye’de ağır sanayinin ve 3. Demir Çelik Fabrikası olan İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın kurulmasına da öncülük etmiştir.

1986 – Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. pelet tesisini devreye aldı

1986 yılına kadar Divriği'de üretilen cevher, kırılıp elendikten sonra herhangi bir zenginleştirme işlemi uygulanmadan sinter tesislerine ya da yüksek fırınlara doğrudan şarj maddesi olarak gönderilmiştir. Gelişen teknolojiden yararlanmak amacıyla 1972 yılında yapılan fizibilite çalışmaları sonucu Divriği'de demir cevheri zenginleştirme ve peletleme tesislerinin kurulması planlanmış ve cevher zenginleştirme tesisi 1978’de, pelet tesisi ise 1979 yılında tamamlanmış; ancak yardımcı ünitelerin yapımının gecikmesiyle bu tesisler 1985 ve 1986 yıllarında devreye alınabilmiştir.

2004 – Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. özelleştirme kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye devredildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 1987 yılında özelleştirme kapsamına aldığı Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Divriği Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin ünvanı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi.

2006 – Özelleştirme kapsamında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’yi OYAK satın aldı.

27 Şubat 2006 tarihinde Erdemir’in özelleştirme süreci, kamu hisselerinin OYAK'a devri ile tamamlandı. Böylece Erdemir Grup şirketlerinden Erdemir Maden de OYAK iştiraklerinden biri oldu.

2009 – Erdemir Maden OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini alarak sektöründe ilklerden birini gerçekleştirdi.

2007 yılında iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarını sistematik hale getirmek için yola çıkan Erdemir Maden, Aralık 2009’da bu çalışmalarını OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alarak tamamladı. 2009 yılından beri OHSAS belgesine sahip olan Erdemir Maden bu belge ile demir madenciliği sektöründe ilklerden birini gerçekleştirdi.

2011 – Erdemir Maden Ekinbaşı Yer altı İşletmesini devreye aldı.

2009 yılı Ekim ayında başlanan Sivas’ın Divriği ilçesi Ekinbaşı köyünde bulunan demir madeni yer altı işletmesi yatırımı 2011 Eylül ayında (23,5 aylık bir sürede) tamamlanmıştır. Pelet tesisinin cevher ihtiyacını karşılamakta olan ocaklarda kalan cevher miktarı 9 milyon ton iken, Ekinbaşı Yer altı İşletmesinin devreye alınmasıyla birlikte 5,4 milyon ton işletilebilir ilave rezerv, peletleme tesisinin ihtiyacı olan ham madde miktarını 14,4 milyon tona çıkartmıştır.

Ekinbaşı yer altı işletmesinin bütçelenen toplam yatırım miktarı 33,6 Milyon TL olup, hazırlık, geliştirme giderleri ve makine ve teçhizat alımı ile birlikte yatırımın toplam maliyeti 33,4 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 – Cürek Yer Altı İşletmesini devreye aldı.

2017 – OYAK Maden Metalürji yapılanması hayata geçirildi.

2018 – Hasançelebi demir sahasından Divriği tesisine cevher getirmeye başlandı.

2018 – Erdemir Maden Tesislerinde daha çevreci bir yakıt olan doğalgaz kullanmaya başladı.

2018 – Erdemir Maden kuruluşunun 80. yılını kutladı.

2019 – Zonguldak Alacaağzı’nda kömür sahası yatırımına başladı.

2020 – Pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası standartların rehberliğinde faaliyetlerini sürdüren Erdemir Maden, TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı.

2020 – Erdemir Maden Divriği Peletleme Tesisi'nin ömrünü uzatma çalışmaları kapsamında Malatya Hasançelebi'de Cevher Üretim Ve Zenginleştirme Tesisi açılarak, işlem gören peletin Divriği'ye getirimi sağlandı.

Kronoloji

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000