Demir Cevherinin Kalbi

“Türkiye’nin ilk ve tek demir cevheri peletleme tesisi olarak, Türkiye demir cevheri üretiminin %34’ünü gerçekleştiriyoruz ve Türkiye’nin demir cevheri ihtiyacının %12’sini tek başımıza karşılıyoruz.”

Önce İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarımız kapsamında, bu alanda karşılaşılabilecek durumları sıfıra indirmek için en üst düzeyde önlem alıyoruz.

Sürdürülebilirliği Temel Alıyoruz

Gelecek kuşaklara yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği ve kalıcı değer üretmeyi temel alıyoruz.

Çınar Gibi Köklü, Çelik Kadar Güçlüyüz

2020 Entegre Faaliyet Raporu yayınlandı!

Çalışanlarımızla Büyüyoruz

Rekabet avantajı yaratmada nitelikli insan kaynağının rolüne inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımıza sürekli yatırım yapıyor ve onlarla birlikte büyüyoruz.

© 2021 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000