Yaklaşımımız

“Daha az kaynakla daha çok değer” yaklaşımının temelini oluşturduğu OYAK Sürdürülebilirlik Stratejisi; bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına saygılı ve sorumlu davranarak insan ve doğanın uyum içerisinde var olduğu koşulların sürekliliğine katkıda bulunmayı amaçlayan yaklaşımı, Erdemir Maden’in de bu alandaki çalışmalarının temelini oluşturuyor.

Tüm OYAK şirketleri gibi Erdemir Maden olarak biz de yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve ekosistemin devamlılığının, ortak doğal sermayeye bağlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz. OYAK'ın sürdürülebilirlik yaklaşımına esas teşkil eden ana ilkeler ve bünyesinde bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler OYAK 2014 yılı faaliyet raporunda yer alıyor.

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Demir cevheri, ilk çağlardan beri insanoğlunun yaşamının ayrılmaz bir parçası. Modern dünyanın en önemli mühendislik ve yapı malzemesi olan çeliğin de ana hammaddesini oluşturan demir madeninin ülkemizdeki rezerv kaynakları sınırlı ve bu kaynakların kullanıma sunulması için gerek kamu kurumları nezdinde gerekse şirketimizde tüm çalışmalar hızla devam ediyor.

Erdemir Maden kullandığı üretim teknolojileri, enerji ve kaynak verimliliğinde gerçekleştirdiği sürekli gelişme, çevresel etkilerinin minimize edilmesine yönelik yaptığı yatırımlar, doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam, çalışanlarının ve toplumun refahına sağladığı katkı ile sürdürülebilir gelişme doğrultusunda sorumluluklarını üstlenerek yerine getiriyor.

1938 yılında üretime başlayan ve kapasitesini artırarak sürekli geliştiren Erdemir Maden; kuruluşundan bu yana ekonomik performansı, çevresel duyarlılığı, çalışanlarının ve toplumun beklentilerinin karşılanmasına yönelik hassasiyeti ile tüm paydaşları için sürdürülebilir bir yapıda gelişimine devam ediyor. Erdemir Maden tüm OYAK Maden Metalürji şirketleri gibi sürdürülebilirliği kurumsal yönetim yaklaşımının en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyor.

Paylaşımlarımız

Erdemir Maden olarak sektörümüzdeki ve diğer sektörlerdeki kuruluşlarla paylaşım ortamları oluşturmak, ortak stratejik konuları ele almak ve sorunlara çözümler geliştirmek amacıyla; meslek birlikleri, dernekler, odalar gibi kuruluşlarla iyi ilişkiler kurar ve sürdürürüz. Bu kapsamda Sivas Sanayi ve Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Türkiye Madenciler Derneği gibi pek çok kuruluşa üyeyiz.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000