Toplum

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak Erdemir Maden olarak kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Bunun için:

  • Atıkları azaltmak ve geri kazanımı teşvik edip, atıkları toplayıp bertaraf etmek,
  • Doğal kaynakları etkin kullanmak,
  • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, yatırımlarda temiz üretim teknolojileri uygulamak,
  • Endüstriyel kazaların insan ve çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gerekli önlemleri almak en büyük hedefimiz.

Bu hedefimize ulaştığımızın bir göstergesi de 2011 yılında Sivas Valiliği tarafından düzenlenen bir törenle aldığımız “En Çevreci Sanayi Kuruluşu” ödülümüz. Bu ödül tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katkı ve bilinçlerinin bir sonucu.

Bilinçli Çalışanlar

Bilinçli çalışanların çevre performansının artmasında etkin rol oynadığının bilinciyle hareket ediyoruz. Çalışanlarımıza yönelik olarak atıkların sınıflandırılarak toplanması ile birlikte atıkların geri dönüşümü, su ve enerji tasarrufu gibi konularda eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Bir Yaklaşım Olarak Çevre ve Sürdürülebilirlik

Çevreye duyarlı üretimini OYAK Grubu’na geçtikten sonra yaptığı hızlı yatırımlarla devam ettiren Erdemir Maden, ilk olarak 2008 yılında toz ve gaz (desülfirizasyon) tesisini devreye aldı. Tesisin çalışmasına yönelik “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereğince iki yılda bir emisyon teyit ve hava kalitesi ölçümleri yaptırılmakta, gerekli kontroller sağlanmaktadır.

Erdemir Maden’in sosyal tesislerinde ve işletme sahası içindeki evsel atıklar için iki adet arıtma tesisi devreye alınmıştır. Şirket faaliyetleri sonucu oluşan atıklar (atık yağlar, araç yağ filtreleri, kontamine atıklar, tıbbi atıklar, florasan atıkları, kontamine ambalajlar vb.) lisanslı kurumlarla iş birliği yapılarak geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Şirket genelinde toz kaynaklarının önlenmesi amacı ile iki noktada yaş toz tutma sistemi (pulverize) ve altı noktada torbalı toz tutma sistemi yatırımı dereye alınmıştır. İlgili sistemlerin gerekli emisyon ölçümleri yaptırılmakta ve bunlar kayıt altına alınmaktadır.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Geçici Faaliyet Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Erdemir Maden’e verilmiştir.

Maden sahalarına değişik türlerde (sarıçam, meşe, akasya, huş) olmak üzere 308.500 m2 alana yaklaşık 54.000 adet ağaç dikilmiştir.

Kurumsal Hayırseverlik

Topluma katkı faaliyetlerimizi, daha geniş kitlelere ulaştırmak ve etkisini artırmak hedefiyle planlayarak hayata geçiriyoruz. Eğitim, sağlık ve çevre konularında, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleriyle de gönüllü iş birlikleri geliştirmeye, özellikle eğitim alanındaki katkı faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Divriği’deki eğitim kurumlarının fiziksel koşulları ve teknik donanımlarının iyileştirilmesi için gerekli desteği sağlayan Erdemir Maden, lise ve üniversite öğrencilerine staj olanakları sunuyor, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç oluşturulması amacıyla eğitimler ve yarışmalar düzenliyor.

Projelerimiz

Satranç Turnuvası

Erdemir Maden, 2007 yılından beri satranç sporunu sevdirmek, Divriği’de bu sporun yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılımı ile “Satranç Turnuvası” düzenliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği ile her yıl daha fazla ilginin olduğu turnuva çekişmeli müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Erdemir Maden, satrancın gelişmesi için Divriği’de bulunan iki eğitim kurumuna tam donanımlı satranç salonları yaptırarak bu sporun yaygınlaşmasına imkân sağlamaya devam ediyor.

Resim Yarışması

Erdemir Maden, iş sağlığı ve güvenliğinin hepimizin yaşamındaki varlığına sanat yoluyla dikkat çekmek, gençleri ve ailelerini bilinçlendirmek ve eğitime katkıda bulunmak amacıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu yarışmayı 9 yıldır düzenliyor. Her yıl yaklaşık 50 eserin yarıştığı yarışmada dereceye giren resimler İş Sağlığı ve Güvenliği haftası boyunca sergilenerek gençler teşvik ediliyor.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000