Çevre

Topluma karşı duyarlı ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket eden Erdemir Maden, topluma sağladığı katkıları sürekli kılmaya devam etmektedir.

Erdemir Maden, insana ve çevreye olan sorumluluklarının bilincinde bir işletme olarak, ham madde ocaklarından peletleme ünitesine kadar çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Enerji ve doğal kaynaklarını verimli kullanmak, işletme faaliyetleri sonucu oluşan toz-gaz emisyonları, katı-tehlikeli atıklar, gürültü gibi olumsuz çevresel etkenleri kontrol altında tutarak kirliliği azaltmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, personelini ve toplumu çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek için çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000