Çalışanlarımız

Çalışanlarımızı en büyük değerimiz olarak görür; gelişim, motivasyon ve bağlılığı sürekli kılar; karşılıklı saygı ve güvenin hakim olduğu, katılımcı bir organizasyon olarak faaliyet gösterir, çalışanlarımıza her fırsatta değerli olduklarını ve Erdemir Maden’in başarılı performansının gerçek mimarları olduklarını hissettiririz.

İnsan kaynakları yaklaşımımızın temelinde;

  • Herkesin çalışmak istediği, en iyi çalışanların tercihi olan ve çalışmaktan gurur duyulan örnek bir şirket olmak,
  • Nitelikli iş gücü kazanmak ve elde tutmak,
  • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak,
  • Çalışanların bireysel ve mesleki gelişimine yatırım yapmak, potansiyellerini şirket verimliliğine dönüştürebilmelerini sağlayacak katılımcı bir ortam sunmak,
  • Çalışanların bağlılık, memnuniyet ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak,
  • Yeni fikirlere açık, yaratıcı ve güvenilir bir kurum kültürü yaratmak,
  • Çalışanlara sosyal yaşam olanakları sunmak yer alır.

Tabi olduğumuz 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa ilişkin olarak çalışanlarımızı düzenli bilgilendirir ve yasal mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek gerekli düzenlemeleri hayata geçiririz.

Çalışanlarımızın hakları, sorumlulukları, uymaları gereken kurallar, yasaklar ve disiplin hukuku, iş kanunlarına paralel hazırlanarak yayımlanan personel yönetmeliğimiz ve eki prosedürlerimizde açıklanmıştır.

Erdemir Maden’de; ayrımcılık, çocuk işçi, zorla ve zorunlu çalıştırma uygulamaları bulunmadığı gibi, tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da benzer çalışma normlarını karşılamalarını bekleriz. İnsan kaynakları politika ve süreçlerini uzman birimlerce yönetir, çalışanlarımızın yönetime katılımını teşvik eder, yenilikçi ve fark yaratan fikirlerini paylaşabilecekleri katılım sistemleri uygularız.

2009 yılında hayata geçirdiğimiz OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Erdemir Maden’in iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve tüm çalışanlarının katkı ve katılımları ile 6. yılını bitirmiştir.

Çalışanlarımızın sosyal güvenlik haklarını en üst seviyeden ve aksatmadan karşılarız. Bu alandaki performansı her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takdir edilen Erdemir Maden, 2010 yılından beri Sivas genelinde en yüksek prim ödeyen kuruluşlar arasında ilk sırada yer almış ve çalışma hayatına sağladığı katkılar dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödüllendirilmiştir.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000