Yönetim Politikası Hedefleri

Tüm süreçlerimizi yasalara uygun, paydaşlarına değer yaratan, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütürüz. Bunun için;

  • Yenilikçi ve yaratıcı çalışan kültürünü oluşturarak organizasyonun bütününe yayarız.
  • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek, “sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği kültürünü” sahiplenmelerini sağlarız.
  • Sürdürülebilir gelişme hedefiyle, tüm yatırımlarımızda çevreci üretim teknolojilerini uygularız.
  • Enerji verimliliği için sistematik ölçüm ve izleme ile çalışmalar yapar, teknolojik yenilikleri hayata geçiririz.
© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000