Ürünler

PELET

Çok ince taneli (-0,075 mm) demir cevherinin bentonit (%0,8) ile karıştırılıp topaklanması ve pişirilmesi ile oluşturulan bir hammaddedir. Yüksek fırınlarda ergitilerek sıcak metal üretiminde kullanılmaktadır.

İstenen tane ebadı: 8- 16 mm’dir.

ARA ÜRÜN

Pelet üretimi esnasında sistemden çıkan yan üründür. Fe tenörü yüksek ve empüriteleri az olduğu için sinter fabrikalarında demir cevheri olarak kullanılmaktadır.

PELET KEKİ

Demir cevherinin kırılıp, öğütülüp, manyetik ayırıcılardan geçirilmesi ile elde edilir. Çok ince taneli (-0.075 mm) ve manyetit yapıdadır. Pelet’in ana ham maddesidir.

MANYETİT CEVHERİ

Manyetit (Fe3O4) cevheri, yüksek kükürt ihtiva ettiği için direkt olarak yüksek fırın ve sinterde kullanılmamaktadır. Kükürt ve alkaliler, cevher hazırlama yöntemleri ile düşürülmekte, (kırma–öğütme–manyetik ayırma-topaklama-pişirme) daha sonra cevher pelet haline getirilmektedir..

PARÇA CEVHER

Hematit (Fe2O3) ve Manyetit (Fe3O4) karışık bir cevherdir. Yüksek fırınlarda ve kırılarak sinterde kullanılmaktadır.

TOZ CEVHER

Parça cevherin 30 cm’lik eleklerden geçirilmesiyle elek altında kalan kısmıdır. Demir-çelik fabrikalarına satılmaktadır.

ÇİMENTOLUK CEVHER

Elek altı cevherlerin yıkanması sonucunda oluşmaktadır. Hematit (Fe2O3) ağırlıklı bir cevherdir. Çimento sektöründe Fe kaynağı olarak kullanılmaktadır.

YIKANMIŞ CEVHER

Elek altı cevherlerinin, cevher zenginleştirme işlemlerinden geçirilerek, tenörü yükseltilmekte ve empüriteler uzaklaştırılmaktadır. Sinter fabrikalarında kullanılmaktadır. Tane ebadı 0–30 mm’dir.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000