Cevherin Hikayesi

1.Demir Cevheri'nin Kalbi

Demir cevheri delme ve patlatma usülleri ile çıkartılarak yer altında bulunan kırıcılar ile -170 mm boyutunda kırılır.

2.Sekonder Tesisi

-170 mm boyutuna kırılan demir cevheri 4 bin metre uzunluğundaki bant konveyörü ile Sekonder ve Tersiyer Kırma-Eleme Tesislerine taşınır.

3.Harmanlama Sahası

Kırma Eleme Tesislerinde -10 mm boyutuna ulaşan, Hasançelebi sahasından gelen diğer cevher ile birlikte, harmanlama sahasında homojenize edilerek serilir.

4.Konsantrasyon Tesisi

-10 mm boyutuna ve homojenize edilmiş cevher bant sistemi ile konsantrasyon tesisine taşınır ve kuru seperatörlerde ön zenginleştirmeye tabi tutularak değirmenlere beslenir. Değirmenlerde -75 mikron öğütülür. Öğütme sonrası ürün, son kez yaş manyetik separasyon işlemine tutularak konsantre elde edilir. Konsantre cevher yoğunluk tanklarına alınır. Sonra filitrasyon işlemine tabi tutularak nem oranı %10’a düşürülür ve peletleme tesisine sevk edilir

5.Peletleme Tesisi

İlk etapta karıştırma ünitesinde uygun nem ve blaine değerine ulaşmış pelet kekine bağlayıcı olarak %1 oranında bentonit ilavesi yapılır. Bu işlemin ardından topaklama tamburlarına besleme yapılarak bilye şeklinde yaş ham pelet elde edilir. Yaş pelet pişirilme ve sertleştirme işlemi için hareketli ızgara-fırın sistemine beslenir. Hareketli ızgarada kurutma bölümünde 350°C sıcakta kurutulur. İkinci bölümde ise yaklaşık 1.050°C ön ısıtma işlemine tabi tutulur. Kurutma ve Ön ısıtma işlemi sonrası pelet, döner fırına gönderilir. Döner fırında 1.280°C sıcaklığa tabi tutulur.

6.Mamul Stok Ambarı

Pelet, çeliğin hammaddesi olarak, İsdemir, Erdemir ve Kardemir’e sevk edilmek üzere mamul stok ambarlarına gönderilir.

7.Sevk

Burada stoklanan pelet, Demiryolu vasıtası ile Entegre Demir Çelik Tesislerine sevk edilir.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000