Kurumsal

OYAK Maden Metalürji'nin yerli ham madde kaynağının kalbi…

Ülkemizin demir cevheri ihtiyacının %12’sini karşılayan Erdemir Maden, geçmişten günümüze başarılarla dolu bir yolculukla bugünlere geldi.

Şirketin kurulu olduğu Divriği’de ilk olarak Etibank tarafından 19 Mayıs 1938’de demir cevheri üretimine başlandı. İşletme 1940’ların sonundan itibaren Demir Madenleri İşletmesi olarak faaliyetini sürdürdü.

Başlangıçta parça cevher üretip satan şirket, 1985 yılında cevher zenginleştirme tesisini, 1986 yılında pelet tesisini devreye alarak çalışmalarına devam etti. Ülkemizin demir peleti üreten tek tesisi olan Erdemir Maden’in yıllık pelet üretim kapasitesi 1.500.000 ton/yıldır.

Şirket 15 Nisan 2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye (Erdemir) ihale yoluyla satılarak, unvanı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi. Erdemir Maden, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin 27 Şubat 2006 tarihinde OYAK tarafından devralınması ile aynı unvanla faaliyetlerini sürdürüyor.

Özelleştirme sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarıyla Erdemir Maden, daha hızlı ve dinamik karar alan bir yapıyla faaliyet gösteriyor. Ülkemizin muhtelif yerlerinde 9 demir ve 1 manganez sahası olan Erdemir Maden; 2010 yılından itibaren sondaj çalışmalarına başladı, yeni maden sahalarının açılması ve rezerv artırma çalışmalarını hızlandırdı.

2006 yılından itibaren yapılan iyileştirme ve modernizasyon yatırımlarına paralel olarak çevre yatırımlarına önem verilerek, toz tutma ve gaz arıtma, evsel atık arıtma, artık çökertme barajı, çevre düzenleme ve ağaçlandırma yatırımları tamamlandı.

“Önce İnsan” odaklı yönetim anlayışı ile 2007 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çalışmalarına başlayan Erdemir Maden, Aralık 2009’da OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni belgelendirerek sektöründe ilklerden birini gerçekleştirdi.

Erdemir Maden, Türkiye’de demir cevheri üretiminin %34’ünü, ülkemizin demir cevheri ihtiyacının %12’sini karşılıyor. Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında uzun yıllardır yer alan Erdemir Maden, OYAK Maden Metalürji içindeki yerli ham madde ihtiyacının kalbi olmayı sürdürüyor.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000