Eğitim

Erdemir Maden; çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı, yetkin, katılımcı ve yeniliğe açık iş gücü profilini genişletmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, çalışma sürelerinin her aşamasında mesleki ve kişisel gelişim fırsatları sunmaya büyük önem vermektedir. Buna yönelik olarak, çalışanlarına mesleki/teknik, işbaşı, iş sağlığı ve güvenliği, kişisel gelişim, liderlik, takım çalışması programları gibi birçok alanda eğitimler düzenlemektedir.

Staj Programları

Erdemir Maden, sağladığı staj imkânları ile gelecekte çalışma hayatına katılacak gençlerin mesleki bilgilerinin artmasını sağlarken, kurumsal bir şirket deneyimi kazanmalarına da destek oluyor. Üniversite–Sanayi iş birliği çerçevesinde üniversitelerin son sınıflarında okuyan öğrencilerin çalışma hayatına daha iyi adapte olabilmeleri için yaz döneminde üniversite öğrencilerine staj imkânı da sağlanmaktadır.

Mesleki Yeterlilik Programları

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında, Şirketimizin çeşitli ünitelerinde çalışan Mavi Yakalı çalışanların mesleki yeterlilikleri tespit edilmiş durumdadır. İmzalanan protokoller gereğince, bu kapsamdaki eğitimler teorik ve pratik uygulamalı olarak Şirketimizde gerçekleştirilmekte ve katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Mesleki Sertifika verilmektedir.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Erdemir Maden, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmayı temel öncelikleri arasında görüyor. İş yeri sağlık birimi aracılığıyla koruyucu hekimlik, işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici çalışmalar, istirahatli çalışanların tedavi takip hizmetleri aralıksız sürdürülüyor. Erdemir Maden, yasal gerekliliklerin ötesinde çalışanlarının bir araya geleceği paylaşım ortamları ve sosyal yaşam standardını yükselten imkânlar sunuyor. Çalışanların servis, yemek, temizlik ve lojistik ihtiyaçları eksiksiz karşılanıyor.

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği

Erdemir Maden’de 2007 yılından itibaren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma çalışmalarına başlanmış, bu çalışmalar 2009 yılı Aralık ayında OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi’nin belgelendirilmesi ile sonuçlanmıştır.

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, alt işveren kavramı üzerinde dururken, güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Erdemir Maden’e hizmet edenlere, alt işveren - çalışan ayrımı gözetilmeksizin farklı risklere karşı farklı konularda eğitimler veriliyor. 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şirketimiz çalışanları ve alt işveren çalışanlarına yönelik toplam 6600 adam-saat eğitim verildi.

Kongre, Zirve, Konferans ve Seminerler

Erdemir Maden, çalışanlarının mesleki anlamda gelişimlerini ve yeni teknolojileri takip etmelerine katkı sağlamak amacıyla, yıl içerisinde çeşitli yurt içi ve yurt dışı firmaların ürün ve teknolojilerini tanıma imkânı sunuyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Zirvesi, Kalite Kongresi, Ankiros Fuarı, Win Fuarları gibi ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanıyor.

© 2022 Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
etik@erdemiretik.com 0 850 211 3000